Skip to content

Naturvetenskapsprogrammet

På Naturvetenskapsprogrammet får du en introduktion till vetenskapens frågeställningar och problem, samtidigt som du lär dig tänka logiskt och dra slutsatser med hjälp av matematiska modeller, experiment och fältstudier. Erik och Linus snackar gymnasiearbete med sina klasskompisar och Emilia och Ellen tar dig med på en kemilektion.