Skip to content

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet är ett tvärvetenskapligt program där du utbildas inom teknikutveckling i vid mening. Du lär dig att analysera behov, arbeta med idéer, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna. Kolla in när Erik och Maja programmerar och har en lektion i digital skapande.